Senin korkularını benim inceliğimi ( Seslendiren: Sonnur Turaman )